Gruz to pozostałość po niemal każdym większym remoncie czy budowie. Zazwyczaj nie wiemy co z nim zrobić, choć z całą pewnością nadaje się do ponownego wykorzystania, np. pod podjazdy czy ścieżki wokół domu. Wówczas decydujemy się na jego wywóz. Na czym dokładnie on polega i jak przebiega? Przedstawiamy.

Aspekt prawny

Zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, odpady budowlane nie mogą trafić do zwykłego kontenera – zanim trafią do firmy wywozowej muszą być przechowywane w specjalnych pojemnikach. W przypadku zignorowania tego przepisu właścicielowi posesji grożą wysokie kary finansowe.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac warto więc skontaktować się z firmą zajmującą się wywozem gruzu i poprosić o podstawienie pojemników. Można w nich bezpiecznie i wygodnie gromadzić odpady budowlane powstające podczas wykonywanych czynności.

Jak przebiega transport gruzu?

Po zapełnieniu wspomnianych pojemników wystarczy ponownie zadzwonić do firmy, z którą współpracujemy i poprosić o odbiór gruzu. Kontenery są zabierane i ustawiane w wytrzymałym, większym pojeździe przeznaczonym do wywozu odpadów budowlanych. Aby czynność była maksymalnie bezpieczna dla ludzi i środowiska naturalnego, ładunek musi zostać odpowiednio zabezpieczony, co także regulują przepisy prawne.

Gruz należy zabezpieczyć nie tylko od boków, ale również od góry. Jednocześnie kontener nie powinien być przepełniony – żadne elementy odpadów budowlanych nie mogą wystawać poza obręb ścian. W innym razie stwarzają ryzyko stoczenia się i wypadnięcia z kontenera, co z kolei stwarza realne niebezpieczeństwo drogowe. Jeśli zaistnieje taka konieczność, kontener warto dodatkowo zabezpieczyć pasami transportowymi oraz specjalnymi siatkami mocującymi. Dzięki nim zawartość nie wypadnie nawet podczas dynamicznej jazdy autem.

Co się dzieje z gruzem?

Najczęściej gruz wywożony jest do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje w każdej gminie. Tam ulega sortowaniu i odpowiedniej obróbce, dzięki czemu będzie mógł zostać ponownie wykorzystany, np. do budowy dróg czy nawierzchni. Gruz jest również przeznaczony do sprzedaży – wiele osób potrzebuje go do właściwego przeprowadzenia prac budowlanych.