Przeprowadzanie wykopów to często konieczny element prac, umożliwiający i wręcz zapoczątkowujący dalsze działanie. Czynność nie jest jednak tak prosta jak się wydaje, przy nie zachowaniu zasad BHP może wiązać się ze sporym ryzykiem dla pracowników. Bezpieczne przeprowadzanie wykopów i doświadczenie w branży są niezbędne, aby prace szły sprawnie.

Zebranie informacji i pozwolenia

Jeszcze przed przystąpieniem do wykopów należy uzyskać wszystkie niezbędne informacje, dotyczące m.in.:

  • miejsca i głębokości wykopów
  • rodzaju i konstrukcji budynku, który stanie w tym miejscu
  • rodzaju i stanu gruntu

Na tej podstawie można dobrać optymalną metodę wykopów. Jako że prace ziemne stanowią pierwszy etap inwestycji budowlanej, zgodnie z prawem muszą być uwzględnione we wniosku o pozwolenie na budowę.

Zabezpieczenie terenu

Teren, na którym aktualnie odbywają się wykopy, musi być odpowiednio zabezpieczony i oznaczony. Celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa nie tylko pracownikom, ale również osobom postronnym. Informacje o pracach i ostrzeżenie o zagrożeniu powinno być dobrze widoczne już w pewnej odległości.

Dodatkowo, wykopy szerokoprzestrzenne wymagają zabezpieczenia w postaci wodoszczelnych przesłon bądź ścianek oporowych. Wykop głębszy niż 4 metry wymaga zabezpieczenia zgodnego ze specjalnie opracowaną dokumentacją projektową.

Szalunki

Elementem umożliwiającym bezpieczne prowadzenie wykopów są szalunki, chroniące wykopu przed osuwaniem się ziemi i tym samym dbające o dobro pracowników. Zazwyczaj wykorzystuje się szalunki z desek, choć równie popularne są te z wodoodpornej sklejki czy wzmocnione metalami. Bez względu na rodzaj wykopu szalunkami należy zabezpieczyć również skarpy i nasypy. Mogą być stosowane na każdym rodzaju gruntu.

Bezpieczeństwo pracowników

Wszyscy pracownicy bezwzględnie powinni przestrzegać zasad BHP. Operatorzy maszyn i urządzeń muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych czynności. Zabronione jest m.in.:

  • przebywanie w zasięgu pracy maszyn
  • podcinanie skarp
  • schodzenie i wchodzenie do wykopów po elementach konstrukcyjnych czy zabezpieczających
  • przebywanie w wykopach w momencie transportowania do nich materiałów

Ponadto pracownicy powinni znać odległość wykopu od najbliższych instalacji przebiegających w gruncie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo ludzi zawsze powinno być stawiane na pierwszym miejscu.