Niwelacja terenu to praca konieczna do wykonania jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Należy się bowiem upewnić, że teren jest trwały, funkcjonalny i użyteczny, a grunt – równy. Dzięki temu postawienie żadnego obiektu budowlanego nie będzie trudnością czy problemem. Na czym dokładnie polega niwelacja terenu?

Kiedy wykonujemy niwelację terenu?

Niwelację terenu przeprowadza się przed każdą pracą budowlaną. Dzięki temu wiemy czy wyrównanie terenu jest konieczne czy może można od razu przystąpić do czynności związanych z budową. Innymi słowy, na niwelację powinny zdecydować się zarówno osoby prywatne, jak i inwestorzy budynków przemysłowych czy ulic i dróg.

Na czym polega niwelacja terenu?

Niwelację terenu można przedstawić w kilku etapach:

  • dokonanie pomiarów – czynność wchodzi w zakres prac geodezyjnych, umożliwia stworzenie siatki wysokościowej terenu
  • fizyczne wyrównanie terenu – wyrównanie działki na podstawie wcześniejszych obliczeń

Niwelacja terenu to jednak nie tylko usunięcie nadmiaru gruntu celem wyrównania podłoża. Może się zdarzyć, że konieczna będzie dostawa pewnej ilości ziemi – zwłaszcza, gdy nierówność ma bardzo duży spadek lub zajmuje większą część powierzchni. Naniesienie ziemi ważne jest również w sytuacjach, gdy działka znajduje się blisko rzeki czy innego zbiornika wodnego. Wówczas jej wysokość musi być zgodna z prawem budowlanym, co ma chronić przyszły budynek przed podtopieniami i zalaniem.

Aby w ogóle móc przeprowadzić niwelację terenu konieczne są pomiary geodezyjne. Dzięki temu dokładnie wiemy ile ziemi należy nanieść oraz w które miejsce na działce, ewentualnie ile ziemi należy usunąć.

Aspekt prawny

Proces niwelacji terenu nie jest określany w przepisach Prawa Budowlanego. Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo Budowlane wszelkie prace przygotowawcze mogą być prowadzone wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Sam fakt rozpoczęcia niwelacji terenu nie jest jednak konieczny do zgłaszania.