Wymiana gruntów ma na celu stworzenie idealnych warunków pod zabudowę. Polega na zamianie podłoża pod planowaną budowę, dopasowując je do potrzeb konstrukcyjnych. Czynność wykonuje się zawsze wtedy, gdy grunt jest osłabiony i wymaga wzmocnienia. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać stabilne i pewne podłoże, stanowiące dobrą bazę pod dalsze prace budowlane.

Kto zajmuje się wymianą gruntów?

Wymiany gruntów dokonują doświadczone firmy, przeszkolone w tego typu pracach. Specjaliści posługują się przy tym profesjonalnym sprzętem. Muszą posiadać szeroką wiedzę nie tylko z zakresu samego budownictwa, ale również zasad BHP czy kruszywa.

Na czym polega wymiana gruntów?

Tego typu prace rozpoczynają się od wykonania wierceń, na podstawie których określa się zakres robót oraz grubość warstwy gruntu konieczną do usunięcia. Mierzy się również poziom wód gruntowych. Zwykle należy usunąć od 3 do 5 metrów ziemi w głąb, szczególnie, gdy podłoże zbudowane jest głównie z torfu czy gliny. Trudności pojawiają się w momencie, gdy pod ziemią znajdują się źródła wody gruntowej.

Teraz wystarczy już tylko utworzyć nasypy. Podczas wymiany gruntu najczęściej stosuje się piasek o różnej grubości, choć niekiedy miesza się go z betonem lub cementem, co zwiększa nośność gruntu. Na koniec całość ubija się specjalnymi maszynami, dzięki czemu nowy grunt zyskuje jeszcze większą stabilność.

Choć cały proces jest dość skomplikowany, przy odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu przebiega szybko. Jest ponadto rozwiązaniem korzystnym cenowo.

Kiedy wykonuje się wymianę gruntu?

Wymiany gruntu dokonujemy przed budową, gdy dotychczasowe podłoże jest niestabilne i zbyt lekkie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na dalsze prace budowlane. Stanowi alternatywę dla kosztownych i głębokich fundamentów, jest więc rozwiązaniem korzystnym również pod względem finansowym. Wymiana gruntu może mieć miejsce zarówno w przypadku budowy domu prywatnego, jak i przy publicznych pracach.